صنایع غذایی زیدار با رعایت استانداردهای جهانی در تولید محصولات، ضامن حفظ محیط زیست و کیفیت بالای محصولات است

    گیلان – رودبار- کیلومتر ۴ جاده قدیم رودبار به رستم آباد – منطقه صنعتی ذیلک

    تلفن تماس : 01334622225


    تلفن تماس : 01334626615


    فکس : 01334625867

    لـوکیشـن