صنایع غذایی زیدار

تولید کننده انواع زیتون، روغن زیتون، چای ، برنج و محصولات ارگانیک

زیتون و روغن زیتون زیدار

روغن زیتون تصفیه شده 250 سی سی

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 94,600 تومان است.

روغن زیتون فرابکر 250 سی سی

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 94,600 تومان است.

بلاگ

زیتون زیدار ،تولید زیتون و روغن زیتون ارگانیک

زیتون زیدار ،تولید زیتون و روغن زیتون ارگانیک

زیتون زیدار ،تولید زیتون و روغن زیتون ارگانیک

زیتون زیدار ،تولید زیتون و روغن زیتون ارگانیک